Az erdélyi állásbisztró

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1.      Meghatározások:

1.1. „Prima Press” a S.C. PRIMA PRESS S.R.L. (Kft.) társaságot jelenti, székhelye Odorheiu Secuiesc/Székelyudvarhely, Bethlen Gábor utca, 55 szám, Harghita/Hargita megye, Harghita/Hargita Megyei Cégbíróság bejegyzési sz. J19/274/1999, adószám 12212848, e-mail: info@joallas.ro.

1.2. „Ügyfél” jelenti azt a társaságot, céget vagy szervezetet, amely munkaadói minőséggel rendelkezik (tágabb értelemben), beleértve a munkaerőelhelyező ügynökséget vagy munkaerő-toborzó társaságot, amely regisztrál a platformon, a Szolgáltatások használata céljából.

1.3. „Jelentkező” felhasználót jelent, aki fiókot hozott létre a platformon azzal a céllal, hogy jelentkezzen az állásajánlatokra, és munkaviszonyba lépjen egy regisztrált ügyféllel.

1.4. „Megrendelő visszaigazolása” jelenti egy vagy több szolgáltatás platformon való megvásárlásának megerősítését.

1.5. „Szolgáltatások” a Prima Press által, a Platformon keresztül kínált toborzási szolgáltatásokat, illetve a közösségi média hirdetési szolgáltatásait jelenti.   

1.6. „Feltételek” a jelen Általános Szerződési Feltételekbe foglalt rendelkezéseket jelentik.

1.7. A „Platform” www.joallas.ro honlapot jelenti, és magába foglalja, korlátozás nélkül, a tartalmat, adatbázisokat, szoftvert, kódot és grafikát.

 

2. Platformon keresztül kínált Szolgáltatások

2.1. Ügyfelek számára:

2.1.1. Demo használat

Az Ügyfél térítésmentesen munkahelyeket posztolhat a platformon (kizárólag on-line hirdetéseket jóállás.ro) 2019.10.31-ig. Ezen felhasználás során, az Ügyfél korlátolt hozzáférésű funkciókat használhat, amelyek a következők: ​​új felhasználók létrehozása, új állások létrehozása, jelentkezők keresése, profil frissítésének igénylése.

A demo verzió lejártát követően, Prima Press esetenként, a Szolgáltatások népszerűsítése érdekében, ingyenes, vagy kedvezményes áron is ajánlhat szolgáltatásokat az Ügyfeleknek.

2.1.2. Teljes hozzáférés

A demo használat lejártát követően, az Ügyfél dönthet a fiók megőrzéséről és teljes hozzáféréssel való folytatásról vagy a fiók törléséről. A teljes hozzáférés során, a demo felhasználás mellett, az Ügyfél a következő szolgáltatásokban részesül: az ügyfél on-line bejegyzései kiemeltebb helyezést kapnak az állásajánlatok között, és megfelelőségi kritériumok vezethetők be a jelentkezők számára, választhat a platformon található csomagok közül (állandók és/vagy egyéniek). A munkahelyek regisztrálása a lejáratáig  vagy az Ügyfél általi törléséig aktív marad. A teljes hozzáférés hozzáférést biztosít a vásárlói kosár funkcióhoz.

2.1.3. Közösségi média (nyomtatott és on-line) hirdetések

A közösségi média hirdetések magukba foglalják a közösségi média kampányokat, az Ügyfél megrendelése alapján, továbbá a Prima Press hirdeti az Ügyfél adott állásajánlatát az elérhető Prima Press médiacsatornákon. Az Ügyfél igényel egy közösségi média hirdetést proforma számla alapján, és azt követően, hogy az Ügyfél teljesítette a számlafizetést, a hirdetése azonnal életbe lép, és a végleges számla kiállításra kerül.

2.2. Jelentkezők számára:

A jelentkezők kizárólag abban az esetben hozhatnak létre felhasználói fiókot, ha a fiók létrehozása napján betöltötték legalább a 16. életévüket. A platformhoz való hozzáférés és a szolgáltatások igénylése nem megengedett 16. életévüket nem betöltött személyek számára. A Szolgáltatások bármilyen Jelentkező által igénybe vehetők, akik a platformon létrehozott fiókkal/profillal rendelkeznek, és a következőkből állnak: önéletrajz létrehozása, jelentkezők számára hasznos információkhoz való hozzáférés, fizetett hirdetés. Azok a jelentkezők, akik fiók platformon való létrehozásáról döntenek, tisztában vannak, és beleegyezésüket adják az önéletrajzba/egyéb iratokba foglalt információk, elérhetőségi adataik Ügyféllel való megosztásához (lásd ennek érdekében az Adatvédelmi Politikánkat). A jelentkező bármikor dönthet a Prima Press platformon létrehozott fiók törléséről.

3. Szerződéses szabályok az Ügyfelek számára

3.1. A Szolgáltatások a fent említett Feltételek mellett igényelhetők. A Szolgáltatások igénybevétele érdekében, az Ügyfelek fiókot hoznak létre a Platformon. A Szolgáltatások nem minősülnek Prima Press ajánlatnak, így a Prima Press fenntartja jogát, hogy saját belátása szerint visszautasítsa Szolgáltatásai teljesítését magánszemélyek vagy szervezetek irányába.

3.2. Mihelyt a Platformon Fiókot hoz létre, az Ügyfél elfogadja a jelen Feltételeket.

3.3. Prima Press teljesíti a Szolgáltatásait az Ügyfél által továbbított információk és kritériumok felhasználásával. Az Ügyfél felelős az információk helyességéért és hatályosságáért.

3.4. Az Ügyfél köteles állásajánlataiból mellőzni bármilyen törvénytelen, gyalázó, sértő, csaló, erőszakos, megkülönböztető, obszcén vagy szexuális jellegű anyagot, amely Prima Press-et vagy annak hírnevét negatívan befolyásolja.

3.5. Bármelyik on-line szolgáltatás esetében a fizetés on-line történik, a Prima Press partnere által kínált fizetési rendszeren keresztül. Az on-line fizetés időpontjában az Ügyfél fiókjában megjelenik a fizetett szolgáltatások ellenértékét képező számla.

3.6. Az on-line fizetéseket az on-line fizetési rendszert működtető partner szerződéses feltételei szabályozzák.

3.7. Prima Press saját belátása szerint bármilyen Szolgáltatást hozzáadhat, módosíthat vagy megszakíthat. Mindazonáltal, ezen lépés nem érinti a Szolgáltatás módosítása vagy megszakítását megelőzően átvett megrendeléseket.

3.8. Prima Press fenntartja abbéli jogát, hogy egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül  módosítja az árakat, jutalékokat és/vagy feltételeket azzal a feltétellel, hogy a módosítás nem lehet visszamenőleg hatályos. A szolgáltatások ára on-line fizetendő, az euplătesc.ro szolgáltatás igénybevételével, az Ügyfél fizetési visszaigazolást, illetve számlát kap a platformon létrehozott postafiókjában.

3.9. Egyéb jogorvoslat sérelme nélkül, Prima Press azonnali hatállyal letilthatja az Ügyfél fiókját és a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését, amennyiben az Ügyfél megszegi a fent említett Feltételeket.

3.10. Prima Press fenntartja abbéli jogát, hogy saját belátása szerint, indoklás nélkül bármilyen fiókot bezárjon. Teljesség igénye nélkül, példaként a következő ügyfelek fiókjai zárhatók be:

 • Azon ügyfelek fiókjai, akik hiányos vagy pontatlan kapcsolattartási adatokat szolgáltattak a társaságról.
 • Azon ügyfelek fiókjai, akik esetében a Prima Press úgy véli, hogy nem megfelelően vagy törvénytelenül járnak el.
 • Azon ügyfelek fiókjai, akik a platformot egyéb honlapok, szolgáltatások, társaságok és/vagy üzletkötési lehetőségek hirdetése céljából használják fel, a megüresedett állás vagy a weboldal bármelyik részén, a Szolgáltató beleegyezése nélkül.
 • Azon ügyfelek fiókjai, akik a Szolgáltatásokat ésszerűtlen módon használják, a Prima Press megítélése szerint.

3.11. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Platformot és a Szolgáltatásokat „jóhiszeműen” használja, valódi állasok hirdetése céljából, megfelelő és helyes információk szolgáltatása által. Továbbá, az Ügyfél egyetért azzal, hogy bármilyen jellegű, Szolgáltatásokhoz, Platformhoz vagy ezen Feltételekhez kapcsolódó visszaélés az Ügyfél hozzáférésének letiltását eredményezi, fiókjának bezárása által.

3.12. A szellemi tulajdonhoz, illetve a Szolgáltatásokhoz és/vagy Platformhoz fűződő jogok a Prima Press-et vagy bármely kívülálló szeméyt illetik, amely a jogokat biztosítja. Az Ügyfélnek nem áll jogában bármilyen anyagot - amely a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tárgyát képezik – sokszorosítani, másolni, módosítani, alkalmazni, közzétenni, átruházni vagy egyéb kereskedelmi célból hasznosítani.

3.13. A Prima Press-nek nem áll módjában garantálni, hogy Szolgáltatások bármikor elérhetők lesznek; vagy nem fognak hibákat, vírusokat és/vagy egyéb ártalmas programokat tartalmazni; illetve, hogy a Szolgáltatások fognak programokat, válaszokat vagy eredményeket generálni. Az Ügyfél felelős a számítógépek védelméért bármilyen vírus vagy káros szoftver ellen.

3.14. Ezen Feltételek a Prima Press és Ügyfél között létrejött egyezmény és megállapodás tárgyát képezik. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben, jelen Feltételek bármilyen egyéb törvényen, szerződésen vagy másodlagos jogszabályon alapuló előírást kizárnak a Prima Press és Ügyfél között létrejött jogviszony tekintetében.

3.15. Prima Press felelősségköre az Ügyfél által, a Szolgáltatások ellenében fizetett vagy fizetendő árra korlátozódik. Prima Press semmilyen esetben nem felelős közvetlen, közvetett vagy külön veszteségekért vagy nyereség-, jövedelem- kamatveszteségért, amelyet a Szolgáltatások felhasználása eredményez. 

3.16. Abban az esetben, ha bármilyen rendelkezés vagy annak egy része hatálytalannak vagy alkalmazhatatlannak minősül, ezen rendelkezés nem befolyásolja a fennmaradt rendelkezések hatályát vagy végrehajthatóságát.

3.17. A Prima Press-nek szánt értesítések elektronikus levélben küldhetőek az info@joallas.ro e-mail címre, és az Ügyfélnek címzett értesítések elektronikus levélben küldjük az Ügyfél fiókjának létrehozásakor megadott címre.  

3.18. Esetenként a Prima Press kapcsolatba lép az ügyfelekkel, hogy felmérje a kínált szolgáltatást, és hirdesse a termékeket és szolgáltatásokat. Prima Press időnként felügyeli a megüresedett állások minőségét azzal a céllal, hogy jobb szolgáltatást kínáljon Ügyfelei számára.

3.19. Jelen Feltételek a román törvénykezés hatálya alá esnek, és a felek alávetik magukat a Prima Press székhelye szerinti illetékes bíróság kizárólagos hatáskörének.

 

4. Profilkeresés - Álláshirdetések

4.1. Egy megüresedett állás platformon való küldése által, az Ügyfél engedélyezi a Prima Press-nek, hogy posztolja az illető állást és mutassa be a Prima Press által csoportosított Jelentkezőket, az Ügyfél által felállított követelményeknek megfelelően (amennyiben léteznek).

4.2. Az Ügyfél felelős a megüresedett állás tartalmáért, és kártalanítja Prima Press-t az ahhoz kapcsolódó bármilyen panasz, veszteség, felelősségre vonás, kiadás és/vagy kár („Veszteségek”) esetén.

4.3. Az Ügyfél a munkaköri leírásba foglalja a hatályos román törvénykezés vagy az országos/nemzetközi jog által előírt információkat (a törvényes tartózkodási helyétől függően), illetve legalább a következő információkat:

4.3.1. A törvény vagy az illetékes szakmai szervezet által előírt bármilyen szakképzést és / vagy engedélyt.

4.3.2. Abban az esetben, ha bérezésre vonatkozó információkat tartalmaz, a munkaköri leírás magába kell foglalja a munka jellegét, helyét, minimális tapasztalatot, a szükséges oktatást és / vagy szakképzést, amely szükséges ahhoz, hogy a jelentkező ilyen bérezésben részesüljön.

4.3.3. A jelentkezők válaszait a Prima Press e-mail formájában továbbítja, szűrés és csoportosítás nélkül. Az Ügyfél felelős a jelentkezők válaszaiban foglalt információk ellenőrzéséért, másrészt Prima Press nem vállalja a felelősséget ilyen jellegű program tartalmáért. Különösen, ugyanakkor korlátozás nélkül, az Ügyfél felelős a jelentkező személyazonosságának, munkára való jogosultságának, tapasztalatának, képzésének, illetve az Ügyfél, törvény vagy bármely illetékes szakmai szervezet által a megüresedett állás esetében követelt szakképzettségek és engedélyek ellenőrzéséért.

4.3.4. Az Ügyfél és Jelentkező közötti utólagos kapcsolat, amelyet az utóbbi álláshirdetésre adott válasza eredményez, az Ügyfél felelősségkörébe tartozik, Prima Press e tekintetben nem vállal felelősséget.

4.3.5.  Az Ügyfél betartja az összes alkalmazandó jogi szabályt, beleértve, a teljesség igény nélkül: a munkajog, illetve a személyes adatok védelmét, a külföldön dolgozó európai állampolgárok egyenlőségét és védelmét szabályozó törvénykezés. Megüresedett állás Platformon való hirdetése által az Ügyfél megerősíti, hogy az illető állás tartalma tiszteletben tartja a fent említett szabályozásokat. Az Ügyfél kártalanítja  Prima Press-t az ebből származó veszteségek esetén.

4.3.6. Az Ügyfél nem posztolhat megüresedett állást az alábbi esetekben:

 • fennáll a munka/munkálat helyén, a Jelentkezők egészségének és biztonságának veszélye, kivéve abban az esetben, ha az Ügyfél kötelezi magát, hogy tájékoztatja a jelentkezőket a kockázatokról és az intézkedésekről, amelyeket a kockázatok megelőzése és megfékezése érdekében hozott;
 • az állás magába foglalja a sebezhető személyekkel való munkát, beleértve, de korlátozás nélkül, a 18 év alatti személyeket, vagy a gondozásra és figyelemre szoruló személyeket öregség, fogyatékosság vagy egyéb körülmény végett, kivéve, ha az Ügyfél kötelezi magát, hogy az álláshoz jutott jelentkező részére (i) beszerzi a jelentkező szakmai bizonyítványainak vagy engedélyeinek másolatát; (ii) meghoz minden olyan lehetséges és ésszerű intézkedést, tiszteletben tartva, korlátozás nélkül, mindannyi törvénykezést, jó megoldások kódexét és az illetékes hatóságok által kiadott idevágó útmutatásokat, annak érdekében, hogy igazolja, a Jelentkező megfelel az állás követelményeinek.

4.3.7. Prima Press fenntartja abbéli jogát, hogy, saját belátása szerint, külön indoklás nélkül, eltávolítsa azokat a posztolásokat, amelyek figyelmen kívül hagyják jelen feltételeket. Példák az eltávolítható posztolásokra, nem korlátozó jelleggel: Prima Press által törvénytelennek, nem megfelelőnek vagy csalárdnak tartott posztolásokat; a közvetlenül vagy közvetett módon illetékeket igénylő posztolásokat; Ügyfeleket, illetve marketinghálózatokat reklámozó posztolásokat; weboldalakat, szolgáltatásokat, üzleti lehetőségeket és / vagy az Ügyfelek, illetve kívülálló személyek kapcsolattartási adatait stb. reklámozó posztolásokat.

4.3.8. Tilos az állásajánlatok átruházása vagy bármilyen jellegű átadása, a Prima Poress kifejezett beleegyezése nélkül.

 

5. Az Ügyfelek a Platformot kizárólag munkaerő toborzása céljából használhatják. Tilos a Platform használata marketing vagy jelentkezők részére történő közvetlen értékesítés céljából, ellenkező esetben a fiók felfüggesztésre kerül.

 

6. Teljes hozzáférés csomag

A Teljes hozzáférés szolgáltatás segítségével prémium posztolásokban részesülhet a platformon, továbbá választhat szolgáltatási csomagok közül. Az előnyök a szolgáltatási csomag érvényességi ideje alatt vehetők igénybe. A szolgáltatások fizetése kizárólag elektronikus úton, bankkártyával történik.  A szolgáltatások fizetését követően Ön számlát kap, amely automatikusan megjelenik az Ön fiókjában a fizetés regisztrálását és megerősítését követően.

 

7. Felhasználási feltételek

Ezen oldal bemutatja az Általános felhasználási feltételeket („Feltételek”), amelyek alapján Ön használhatja a rendelkezésére álló platformot és szolgáltatásokat. Ezen Feltételek Ön és a platformot működtető Prima Press között létrejött, kötelező jellegű megállapodást képezik, és Ön által elfogadottnak minősülnek, mihelyt Ön használja a platformot vagy hozzáfér a platformhoz, illetve használja annak szolgáltatásait. Amennyiben Ön nem fogadja el a fent említett feltételeket, ne használja a platformot és a kínált szolgáltatásokat. A Prima Press platform magába foglalja a Prima Press Szolgáltatásokat. A Prima Press Szolgáltatások a Prima Press által kínált programok és szolgáltatások, ideértve az álláslehetőségek on-line posztálási és keresési szolgáltatását, illetve a Facebook platformon és/vagy bármilyen egyéb mobil vagy egyéb jellegű interfészen keresztül igénybe vett programokat, amelyek lehetővé teszik Ön számára egy ilyen programhoz való hozzáférést (együttesen „Prima Press Szolgáltatások”). A Prima Press platform lehetővé teszi a felhasználók számára személyes adatokat tartalmazó egyéni profilok létrehozását („profilok”), és ezen profilok teljes vagy részleges közzétételét. Ezen felül, Prima Press információkat gyűjthet Önről a nyilvánosan elérhető weboldalakról, és használhatja az információkat profil létrehozásához vagy az információk meglévő profilhoz való hozzáadásához. Prima Press bármikor felülvizsgálhatja feltételeket, és frissített verziót tehet közzé a platformon. Javasoljuk Önnek, hogy időszakosan látogassa meg ezt az oldalt, hogy megvizsgálhassa a legújabb feltételeket, mivel azok kötelező jellegűek Ön számára. Azon felhasználók, akik ezen feltételeket megszegik, számolhatnak a Prima Press honlaphoz való hozzáférésük és felhasználási joguk felfüggesztésével vagy megszüntetésével, a Prima Press belátása szerint. A platform látogatása vagy bármilyen jellegű felhasználása 16 évet betöltött vagy magasabb életkorú személyek által lehetséges, és, ha Ön 18 éves, ahogyan azt a törvény előírja, a platformot szülő, törvényes gyám vagy felelős felnőtt felügyelete alatt használhatja. Bár megpróbáljuk biztosítani a platform optimális és folyamatos működését, az internet nem egy állandóan stabil, biztonságos környezet, és bármikor előfordulhatnak hibák, mulasztások, megszakítások és késések a szolgáltatásokban. Nem vállalunk az ilyen jellegű hibákból, mulasztásokból, megszakításokból és késésekből adódó felelősséget vagy egyéb kötelezettséget, illetve felelősséget a platform (vagy ennek bármelyik része) vagy azon elérhető szolgáltatások  működtetésére vonatkozóan.

7.1. Prima Press tartalom felhasználása

A Prima Press platform tartalma, mint például a design, szöveg, grafika, képek, videó, információk, cégjelzések, képes szimbólumok gomboknak, szoftverek, audio fájlok és egyéb Prima Press tartalmak (együttesen „Prima Press Tartalom”), szerzői jogok, kereskedelmi márka és egyéb vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. A teljes Prima Press tartalom a Prima Press vagy a licenszadói tulajdonát képezi. A teljes Prima Press tartalom szerkesztése (beleértve a gyűjtést, elrendezést és összeállítást) a Prima Press kizárólagos tulajdonát képezi, és szerzői jogok, kereskedelmi márka és egyéb vonatkozó jogszabályok védelme alatt áll. A Prima Press tartalom jogosulatlan használata a fent említett törvények és/vagy szabályozások, illetve az alkalmazandó kommunikációs alapszabályok megszegését jelenti, és szigorúan tilos. A Prima Press bármilyen engedélyezett másolatán meg kell őrizni az eredeti Prima Press tartalomhoz kapcsolódó szerzői jogokat, kereskedelmi márkát, szolgáltatási márkát és egyéb tulajdonhoz fűződő értesítést. A Prima Press által létrehozott bármilyen kód - Prima Press tartalom vagy Prima Press weboldalt alkotó oldalak megjelenítése céljából – a Prima Press szerzői jog védelme alatt áll, ami annyit jelent, hogy Ön ilyen jellegű kódot nem másolhat vagy nem alkalmazhat. Ön egyetért azzal, hogy a Prima Press tartalmat nem értékesítheti vagy módosíthatja, illetve nem sokszorosíthatja, nem teheti közzé, nem forgalmazhatja vagy egyéb módon nem használhatja, nyilvános vagy kereskedelmi célból, olyen termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, amelyek nem a Prima Press weboldalhoz tartoznak, valamint bármilyen egyéb módon, amely zavart kelt a fogyasztók körében, amely a Prima Press vagy engedélyezettjei hírnevének csorbításához vagy lejáratásához vezethet, amely gyengíti a Prima Press vagy a licenszadók erejét, vagy amely, ellenkező esetben, megszegi a Prima Press szellemi tulajdonához fűződő jogokat. Továbbá, Ön egyetért azzal, hogy semmilyen eltérő módon nem használja a Prima Press tartalmat. A Prima Press által létrehozott bármilyen kód - Prima Press tartalom vagy Prima Press weboldalt alkotó oldalak megjelenítése céljából – a Prima Press szerzői jog védelme alatt áll, ami annyit jelent, hogy Ön ilyen jellegű kódot nem másolhat vagy nem alkalmazhat.

7.2. Prima Press szolgáltatások igénybe vétele

Állásajánlat posztolása, profil adatbázis („Prima Press profil adatbázis”) és a Prima Press egyéb jellemzői kizárólag azon személyek által használhatók, akik munkahelyet és/vagy karrieről szóló információkat keresnek, illetve ügynökségek vagy ideiglenes ügynökségek toborzása által, akik jelentkezőket / munkavállalókat keresnek. Továbbá, a Prima Press szolgáltatásainak használata  bármelyik egyéb szerződés tárgyát képezi, amelyet Ön a Prima Press-el köt.  A Feltételek és a Prima Press-el kötött szerződés közötti ellentét esetén, a szerződés feltételei irányadók. Az „állás” kifejezés, ahogyan itt értendő, olyan információkat jelent, amelyet Ön küld, közzétesz vagy kifüggeszt egy Prima Press weboldalon. Ön felelős, esetenként, a fiókjának, profiljának és jelszavának bizalmas jellegének megőrzéséért. Nem oszthatja meg a jelszavát vagy egyéb hozzáférési információkat más felekkel, időszakosan vagy állandó jelleggel, és Ön felelős a a felhasználójának és jelszavának használatáért attól függetlenül, hogy engedélyezett vagy sem. Ön egyetért azzal, hogy azonnali hatállyal értesítést küld a Prima Press-nek a fiók, profil vagy jelszó nem engedélyezett használatáról. A Prima Press felhasználói beleegyeznek abba, hogy: (a) ne adjanak át, ne posztoljanak, ne osszanak szét, ne tároljanak vagy ne semmisítsenek meg anyagokat, beleértve Prima Press tartalmat is, bármilyen hatályos törvény vagy szabályozás megszegése által, beleértve, korlátozás nélkül, a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására vagy átruházására vonatkozó törvényeket vagy szabályozásokat, valamint a Prima Press titoktartási politikájának megszegése által; (b) nem hoznak olyan intézkedést, amely indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést eredményez Prima Press weboldal infrastruktúrájában; (c) nem használnak készüléket az általános weboldalon való szörfözéshez vagy kereséshez, valamint a Prima Press által jóváhagyott egyéb  ezsközöket; (d) nem használnak adatkivonási módszert, robotokat vagy hasonló gyűjtési vagy adatkivonási módszert; (e) nem szegik meg vagy nem kísérlik meg bármilyen Prima Press biztonságának megszegését, beleértve rendszer vagy hálózat sérülékenységének felmérését, szkennelését vagy tesztelését, valamint biztonsági vagy hitelesítési intézkedések megszegését; (f) ne hozzanak létre TCP / IP csomag fejlécet vagy vagy a fejléc információinak bármelyik részét e-mail posztolásokban vagy hírcsoportokban (g) nem dekompilálják a Prima Press weboldalának bármelyik részét; (h) nem másolják bármilyen módon a Prima Press tartalmat vagy a Prima Pressweboldalon elérhető információkat, beleértve lejárt, a Feltételek által nem megengedett állásajánlatokat; (i) Prima Press tartalomhoz vezető keret vagy link vagy a Prima Press weboldalon elérhető információkat, kivéve ha ezen Feltételek megengedik; (j) nem posztolnak olyan tartalmat vagy anyagot, amely hamis vagy csaló információkat, illetve törvénytelen tevékenységeket hirdet vagy támogat; vagy törvénytelen tevékenységről hagy jóvá vagy szolgáltat oktató jellegű információkat vagy ezen Feltételek  által tiltott tevékenységeket, mint például törvénytelen fegyverek gyártása vagy vásárlása, magánélet megsértése, informatikai vírusok létrehozása vagy szállítása vagy kalózkodás; (k) nem posztolnak profilt vagy nem jelentkeznek álláshirdetésre egy párt nevében; (l) nem osszák meg egy kívülálló személlyel platformhoz való kapcsolódási akkreditációt; (m) nem nyitanak meg olyan adatokat, amelyek nem őket illetik meg vagy nem kapcsolódnak hozzáférési engedély nélkül szerverhez vagy fiókhoz; (n) nem posztolnak a platformon részleges, hamis agy pontatlan önéletrajzi információkat vagy hamis önéletrajzi információkat; (o) nem psoztolnak olyan tartalmat, amely korlátozott hozzáférésű vagy rejtett jelszóval, képekkel ellátott oldalakat foglal magába; (p) nem kérnek jelszót vagy személyes azonosító adatokat más Felhasználóktól; (r) nem töröl vagy nem módosít más személy vagy entitás által posztolt anyagot; (q) nem követnek el zaklatást, nem bujtogatnak zaklatásra, vagy nem biztatnak csoport, társaság vagy magánszemély zaklatására; (s) nem küld e-mailt vagy nem kívánt e-mailt, nem végez nem kívánatos telefonos hívásokat vagy nem küld nem kívánatos faxokat, amelyek termékeket vagy szolgáltatásokat hirdetnek és/vagy tesznek közzé Felhasználók számára, vagy nem lép kapcsolatba Felhasználókkal, akik kifejezetten kérték, hogy nem kívánnak kapcsolatba lépni; (t) nem próbálja meg zavarni bármely Felhasználó, rendszergazda vagy hálózat szolgáltatását, beleértve, korlátozás nélkül, vírusküldő eszközök segítségévek a Prima Press weboldalára, túltöltés, „elárasztás”, „spaming”, „mailbombing” vagy „crash” által; (u) nem hirdet vagy nem hagy jóvá egy másik személy szerzői jog által védett művének törvénytelen vagy nem engedélyezett másolatát, mint például számítógépes kalózprogramok szállítása vagy rendelkezésre bocsátása, információk szállítása vagy rendelkezésre bocsátása azzal a céllal, hogy elkerüljék a telepített vagy gyártott másolatok védelmi készülékeit, vagy kalózzene vagy ahhoz vezető egyéb média vagy link, illetve egyéb médiafájlok szállítása vagy rendelkezésre bocsátása; (v) nem használják a Prima Press szolgáltatásait törvénytelen célokra vagy törvénytelen tevékenységekre, vagy nem posztolnak, illetve nem küldenek tartalmat, profilt, vagy nem posztolnak munkahelyen becsmérlő, rágalmazó, sértő, vulgáris, oszcén, fenyegető, visszaélő, gyűlöletet szító, fajgyűlölő, diszkriminatív anyagot, vagy nem posztolnak olyan jellegű információkat   amely ellenszenvet, kényelmetlenséghez vagy szorongást válthat ki, vagy bármely személy zaklatásához vezethet, vagy bármilyen pornográf, illetlen vagy szexuális jellegű anyagokhoz kapcsolódhat, a Prima Press megítélése szerint. A rendszer vagy a hálózat biztonságának megszegése polgárjogi és/vagy büntetőjogi felelősségre vonáshoz vezethet. Prima Press megvizsgálja az eseményeket, amelyek ilyen jellegű áthágásokat vonhatják maguk után, és együttműködnek az illetékes hatóságokkal azon felhasználók felkutatása során, akik ilyen áthágásokat követtek el. EU adóügyi illetékességgel rendelkező ügyfelek számára, a Prima Press adóügyi illetékességét kivéve, egy ÁFA (általános forgalmi adó) bejegyzési számot ítélnek oda a VIES honlapján (http: //ec.europa. EU / taxation_customs / VIES /). Ha az ÁFA bejegyzési szám érvényesnek minősül, a szolgáltatások számlázása ÁFA nélkül történik. Abban az esetben, ha az ÁFA bejegyzési szám érvénytelennek minősül, a szolgáltatások számlázása 19%-os ÁFÁ-val történik  TVA (ÁFA kulcs Romániában). Az ÁFA bejegyzéssel kapcsolatos eltérések esetén, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@joallas.ro e-mail címen.

7.3. Ügyfelek esetében alkalmazható kiegészítő feltételek

Az Ügyfél kizárólag felelős a posztolásaiért a Prima Press platformon. Prima Press nem tekinthető ügynökségnek, és nem vonható felelősségre semmilyen munkaviszonyhoz kapcsolódó döntésért, amelyet az állásajánlatot posztoló Ügyfél hozott, indoktól függetlenül. Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben megszünteti Prima Press fiókját, az ahhoz kapcsolódó információk, beleértve a privátként feltöltött profilok, hálózati kapcsolatok törlésre kerülnek a Prima Press adatbázisából.  Az információk továbbra is elérhetők egy bizonyos ideig, a törlés terjesztésének késlekedése miatt a Prima Press szerverein keresztül. Ön a Prima Press szolgáltatásait a hatályos, adatok titkosságára és védelmére vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően használja, és az Általános európai adatvédelmi szabályzat értelmében fog eljárni.

7.4. Munkahelyek bejegyzése

Egy munkahely bejegyzés nem tartalmazhat: (a) hiperhivatkozásokat, kivéve a Prima Press által kifejezetten jóváhagyottakat; (b) becsapó, nem olvasható vagy „rejtett” kulcsszavakat, ismételt kulcsszavakat vagy olyan kulcszsavakat, amelyeknek nincs jelentőségük, ahogyan azt a Prima Press ésszerű belátása megítéli; (c) az Ön nevétől, cégjelzésétől és védjegyeitől eltérő, nem csatlakozott társaságok neveit, cégjelzéseit vagy védjegyeit, kivéve, ha Prima Press kifejezett beleegyezését adta; (d) több munkahelyet vagy munkaköri leírást, több helyszínt vagy több munkahelyi kategóriát, kivéve, ha a a termék ezt megengedi; (e) pontatlan, hamis vagy  megtévesztő információkat; (f) anyagokat vagy olyan anyagokhoz kapcsolódó linkeket, amelyek erőszakos módon,  szexuális vagy egyéb téren használnak ki embereket, vagy személyes jellegű adatokat kérnek 18 év alatti személyektől; (g) kapcsolati adatokat, amelyek rávezetik a jelentkezőket, hogy a Prima Press platformtól eltérő helyre küldjék el profiljaikat. Ön nem használhatja a Prima Press szolgáltatásokat az alábbi célokra: (a) állásajánlatok olyan jellegű posztolására, amely nem tartja be a hatályos helyi, országos és nemzetközi törvényeket, beleértve, de korlátozás nélkül, a munka- és munkaerő elhelyezésére, a külföldön dolgozó állampolgárok védelmére, egyenlő munkalehetőségekre és munkavállalási követelményekre, adatok titkosságára, szellemi tulajdonhoz kapcsolódó adatokhoz való hozzáférésre és azok használatára vonatkozó törvényeket; (b) állásajánlatok olyan jellegű posztolására, amely egy másik ország állampolgárságát vagy állandó külföldi lakhelyet igényel  alkalmazási követelményként, kivéve, ha erről a törvény, szabályozás, végrehajtási rendelet vagy országos, szövetségi, állami vagy helyi megállapodás eltérően rendelkezik; (c) állásajánlatok posztolására, amelyek az állásajánlathoz kapcsolódó valótlan és törvénytelen követelményt foglal magába; (d) állásajánlatok vagy egyéb reklámok posztolására a Prima Press versenytársai javára, illetve állásajánlatok vagy egyéb tartalmak posztolására, amelyek a Prima Press versenytársai honlapjához kapcsolódó linkeket foglal magába; (e) termékek vagy szolgáltatások értékesítésére, hirdetésére vagy reklámozására (eltérően a Prima Press honlaphoz kapcsolódó termékektől és szolgáltatásoktól); (f) franchise, piramisrendszerek, „klubtagságok”, forgalmazás, multi-level marketing lehetőség vagy eladási ügynök beleegyezésének posztolására; (g) bármilyen üzleti lehetőség posztolására, amely előzetes vagy időszakos fizetést, illetve tagok, alforgalmazók vagy alügynökök toborzását igényli; (h) bármilyen üzleti lehetőség jutalékmentes posztolására; (i) bármilyen lehetőség posztolására, amely nem egy jóhiszemű munkahelynek minősül, amelyet általában bármilyen hatályos törvény vagy szabályozás előír; (j) szexuális szolgáltatások vagy szexuális jellegű munkahelyek hirdetésére; (k) emberi testrész használatának vagy donációjának igénylésére, beleértve, korlátozás igénye nélkül, petesejt és pótanyag donációját; (l) egy bizonyos vallás népszerűsítésére; (m) állásajánlatok posztolására, amelyek nemzetközi és/vagy eruópai és/vagy A.E.Á. szervezetek gazdasági szankcióinak vannak alávetve; (n) olyan munkahelyek posztolására, amelyek a jelentkező részéről információkat igényelnek a következőkre vonatkozóan (i) faji vagy etnikai származás (ii) politikai hovatartozás (iii) filozófiai vagy vallásos meggyőződések (iv) szakszervezeti tagság (v) testi és szellemi egészség (vi) szexuális élet (vii) bűncselekmények vagy büntetőjogi eljárások elkövetése vagy (vii) életkor. Prima Press fenntartja abbéli jogát, hogy bármilyen posztolást vagy munkahelyi tartalmat eltávolítson a platformról, amely, a Prima Press ésszerű belátása szerint, nem tartja tiszteletben a fenti Feltételeket, vagy ha olyan tartalom kerül közzétételre, amely Prima Press megítélése szerint Prima Press érdekeivel ellentétes. Ha bármikor a Prima Press Szolgáltatások használatának időtartama alatt helytelenül mutatta be a tényeket Prima Press irányába, vagy másrészt Prima Press csalódott az Ön üzleti tevékenységét illetően, Prima Press indokoltnak tartja szolgáltatásai használatának megszüntetését.

7.5. Adatbázis

A platform adatbázisának használata az ügyfelek által: Ön az adatbázist a Feltételeknek és a Prima Press-el kötött szerződésnek, valamint az adatok titkosságára és védelmére vonatkozó hatályos törvényeknek megfelelően használja, és egyetért azzal, hogy nem ismerteti az adatbázis tartalmát kívülálló személyekkel, kivéve, ha Ön egy engedélyezett toborzó ügynökség, munkaerő elhelyező ügynökség vagy egyéb ügynökség vagy toborzó vállalat, amely a profilt kizárólag munkaerő elhelyezési célokból használja. Ön fizikai, technikai és adminisztratív lépéseket tesz az adatbázisból tudomására jutott adatok védelme érdekében, veszteség, hibás használat, engedélyezetlen hozzáférés, közzététel, módosítás vagy megsemmisítés ellen. Az adatbázishoz való bejelentkezési adatainak bárkivel való megosztása nem megengedett. A platform adatbázisa nem használható: (a) munkaerő toborzó ügynökség tevékenységétől eltérő célokra, beleértve, korlátozás nélkül, hirdetéseket, termékek vagy szolgáltatások reklámozását profiltulajdonosok számára; (b) nem kívánatos telefonos hívásokra vagy nem kívánatos faxok, nem kívánatos elektronikus levelek vagy tájékoztató hírlevél küldésére profiltulajdonosoknak vagy magánszemélyekkel való kapcsolatfelvételre, kivéve ha erre vonatkozóan beleegyezésüket adták (kizárólag abban az esetben, ha Ön a jelentkező kifejezett beleegyezésének birtokában van) vagy (c) jelentkezők tájékoztatására a Feltételek által tiltott állásbörzét és üzleti lehetőséget illetően. Biztonságos és hatékony élmény biztosítása érdekében minden ügyfelünk számára, Prima Press fenntartja abbéli jogát, hogy korlátozza az adatok mennyiségét (beleértve a profilmegjelenítést is), amelyek Ön által bármilyen időszakban elérhetők. Ezek a korlátok időszakosan módosíthatók a Prima Press kizárólagos megítélése szerint.

7.6. Jelentkezők esetében alkalmazható kiegészítő feltételek

Mihelyt Ön regisztrál a platformon, fiókot kell létrehozzon és bizonyos információkat szolgáltat, beleértve, korlátozás nélkül, az érvényes e-mail címet is. Az Ön által küldött profilnak pontosnak kell lennie és Önt, mint egyént kell leírnia. A profilhoz szükséges a szabványos mezők kitöltése. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy kizárólag Ön felelős a platformra feltöltött profil vagy annak tartalma formájáért, tartalmáért és pontosságáért. Prima Press fenntartja jogát, hogy szolgáltatásokat kínáljon kívülálló személyek részére az Ön preferenciái alapján, amelyeket regisztrálása időpontjában és utólag bármikor azonosít. Ön megérti és elfogadja, hogy ha Ön törli a fiókját, az abban található összes információ, beleértve profilokat, szándéknyilatkozatokat, kérdőíveket stb., töröltként jelenik meg, és a platform adatbázisából törlésre kerül. Az információk továbbra is elérhetők egy bizonyos ideig, a törlés terjesztésének késlekedése miatt a Prima Press szerverein keresztül. Ugyanakkor, kívülálló személyek megőrizhetik  az Ön információinak mentett másolatát. Prima Press fenntartja jogát, hogy törölje az Ön fiókját és információit jelentős inaktivitási időtartamot követően. Ezen Szolgáltatási Feltételek elfogadása azt jelenti, hogy Ön elolvasta a Titoktartási Politikát is, amely a Feltételek szerves részét képezi.

7.7. Egyéb használatra vonatkozó közös rendelkezések ügyfeleknek és jelentkezőknek

Az Ön által küldött, posztált vagy megjelenített információk, adatok, szöveg, szoftver, zene, fényképek, grafika, videó, reklám, üzenet vagy egyéb küldött, posztált vagy megjelenített anyag a platformon vagy azon keresztül, a személy kizárólagos felelősségkörébe tartozik, aki ezt a tartalmat  rendelkezésre állította. Ezen tartalom küldése, posztálása vagy megjelenítése által, Ön átruházható, nem kizárólagos engedéllyel ruházza fel Prima Press-t, hogy a platformon keresztül használja, sokszorosítsa, alkalmazza és közzétegye a tartalmat. Prima Press fenntartja jogát, hogy saját belátása szerint elfogadjon, posztoljon vagy megjelenítsen bármilyen tartalmat. Ha ön posztol egy tartalmat a platform bármelyik nyilvános zónájában, egyetért azzal, hogy bármelyik felhasználó hozzáférjen, megjelenítsen, hirdessen, megőrizzen és sokszorosítson ilyen jellegű tartalmat. Prima Press felülvizsgálhat és eltávolíthat felhasználó által posztolt tartalmat, amely ezen feltételeket, idevágó törvényeket vagy szabályozásokat megszegi, jogtalan, zavaró, sértő vagy törvénytelen, jogsértő, vagy a platform biztonságának árt vagy azt veszélyezteti. A felhasználók védelme érdekében, Prima Prima Press fenntartja jogát, hogy saját belátása szerint korlátozza az elektronikus levelek vagy üzenetek számát, amelyet egyik felhasználó a másiknak küld.

 

8. Szerzői jog vagy a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok megszegésének következményei

Prima Press tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonát, és felhívjuk a felhasználókat és partnereinket, hogy ugyanígy járjanak el. Szerzői jogok által védett művek jogosulatlan közzététele, sokszorosítása, szétszórása, módosítása, nyilvános kifüggesztése vagy nyilvános előadása a szerzői jogok megsértését jelenti. A platform felhasználási feltételeként, Ön egyetért azzal, hogy nem használja a platformot szellemi tulajdonhoz fűződő jogok bármilyen jellegű megsértéséhez. Prima Prima Press fenntartja jogát, hogy megszüntesse bármelyik felhasználó fiókját, és letiltsa a platformhoz való hozzáférést azok számára, akik szerzői jogokat vagy egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértenek, előzetes értesítés alapján vagy anélkül, illetve felelősség vállalása nélkül a károsult felhasználó irányába.

 

9. Prima Press felelőssége

A platform szolgáltatásait kínálja (i) Ügyfelei számára, akik állásajánlatokat posztolhatnak és jelentkezőket toborozhatnak, illetve értékelhetnek, és (ii) Jelentkezők számára, akik profiljaikat posztolhatják és munkalehetőségeket mérhetnek fel. Prima Press nen cenzurázza a bejegyzéseket, beleértve a feltöltött profilokat. Prima Press nem vesz részt, és nem ellenőrzi az Ügyfelek és Jelentkezők közötti tényleges viszonyt. Következésképpen, Prima Press nem vállal felelősséget felhasználói tartalomért, posztolt munkahelyek vagy profilok minőségéért, biztonságáért vagy törvényességéért, az ügynökségek valódiságáért, a bejegyzéseinek pontosságáért, vagy munkahelykínálati képességéért, valamint a jelentkezők állásbetöltési képességéért. Prima Press nem vesz részt a felhasználók közötti valódi kommunikációban. Ennek eredményeként, Prima Press nem ellenőrzi a platformra feltöltött felhasználói profil vagy tartalom pontosságát, mebízhatóságát, teljességét vagy aktualitását. Ön vállalja a kockázatokat, amelyek a többi felhasználóval platformon keresztül fenntartott kapcsolathoz fűződnek. Elvárjuk, hogy a platformot kellő óvatossággal és jóérzéssel használja. Mivel a felhasználó internetes bejelentkezése nehézkes, Prima Press nem erősítheti meg, hogy a felhasználól valójában azok, akiknek mondják magukat. Figyelembe véve, hogy nem vehetünk részt és nem is veszünk részt a felhasználók közötti kapcsolatokban, és nem ellenőrizhetjük a platform felhasználóinak magatartását, abban az esetben, ha Ön vitába keveretik egy vagy több felhasználóval, Ön lemond bármilyen jellegű követeléséről és kártérítési igényéről a Prima Press-el szemben (illetve ügynökeivel és munkatársaival szemben), amelyet a fent említett viták eredményeznek. A Prima Press platform és tartalom használata az Ön saját felelősségére történik. Prima Press nem garantál és nem ígér semmiféle eredményt, amely a platform használatához fűződik. Prima Press bátorítja Önt, hogy őrizze meg egy másolatot a platformra feltöltött tartalomról. A törvény által megengedett mértékben, Prima Press semmilyen esetben nem felelős a tartalom engedélyezetlen törléséért, elveszítéséért vagy módosításáért.

 

10. Jótállási nyilatkozat. A felelősség korlátozása

Prima Press nem garantálja és nem vállal felelősséget a platform vagy azon kínált szolgáltatások hibátlan működéséért vagy azért, hogy a Prima Press szerverek mentesek informatikai vírusoktól vagy egyéb ártalmas mechanizmusoktól. Prima Press nem vállal felelősséget a Prima Press  tartalom, szolgáltatások, szoftver, szöveg, grafika és linkek pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért vagy aktualitásáért.

Prima Press, szolgáltatói vagy a platformon megnevezett kívülálló személyek nem felelősek a platform és annak tartalma használatából  vagy használati képtelenségből eredő károkért (beleértve, korlátozás nélkül, véletlen károkat és következményeket, profitveszteséget vagy adatveszteségből származó károkat, elveszített álláslehetőséget).

 

11. Egyéb holnapokhoz vezető linkek

A Prima Press honlapok kívülálló személyek honlapjaira vezető linkeket (hivatkozásokat) tartalmaznak. Ezen linkek az Ön kényelmét szolgálják, és nem képezik a Prima Press jóváhagyását a fent említett honlapokra vonatkozóan. Prima Press nem vonható felelősségre a kapcsolt kívülálló honlapok tartalmáért, és nem garantál a kívülálló honlapokon megjelenő anyagok tartalmáért vagy pontosságáért. Ha Ön úgy dönt, hogy belépik a kívülálló személyek honlapjaira, azt Ön a saját felelősségére teszi.

 

12. Engedélyezetlen viszonteladás vagy kereskedelmi felhasználás nélkül

Ön egyetért azzal, hogy nem adja el és nem ruházza át a jelen feltételek alapján létrejött jogosultságokat és kötelezettségeket. Továbbá, egyetért azzal, hogy engedély nélkül nem használja a platformot kereskedelmi célokra.

 

13. Végső rendelkezések

Prima Press honlapról történő, bármilyen szoftver letöltése az export kontrollra vonatkozó román törvénykezés hatálya alá esik, és nem eszközölhető ettől eltérő módon (i) Kubába, Irakba, Líbiába, Észak-Koreába, Iránba, Szíriába vagy egyéb olyan országba (vagy annak állampolgárának vagy lakósának), amellyel az A.E.Á. vagy EU tilt (ii) bármilyen személy vagy entitás részére, amely az EU és / vagy az A.E.Á. Állami Kincstárának listáján található, kinevezett különleges állampolgár minőséggel bír, valamint az A.E.Á. Kereskedelmi Minisztériumának Elutasító Táblázatában található. Megrendelések. Egy ilyen jellegű szoftver letöltése vagy használata által, Ön, képviselő minőségben igazolja, hogy Ön nem állampolgára vagy lakosa a fent említett államoknak, nem található a fent említett listák és táblázatok egyikében sem. Ezen Feltételeket a román belső alaptörvények szabályozzák, a Termeni sunt reglementați de legile de fond interne ale României, a törvények kollíziós elveinek tiszteletben tartása nélkül. Ezen megállapodásból származó bármilyen követelés elbírálásában a Prima Press székhelyén illetékes  bíróság rendelkezik joghatósággal. Abban az esetben, ha ezen Feltételek bármilyen rendelkezését az illetékes bíróság semmisnek minősíti, az illető rendelkezés nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések teljes körű hatályosságát. Ezen Feltételek bármelyik rendelkezéséről való lemondás nem tekinthető egyéb rendelkezésről való utólagos vagy folytonos lemondásnak. Ezen felül, ezen Feltételek rendlkezéseinek Prima Press általi figyelmen kívül hagyása nem tekinthető lemondásnak vagy nem befolyásolja Prima Press abbéli képességét, hogy az adott rendelkezéseket bármikor alkalmazza a jövőben. Kivéve, ha azt egy kiegészítő megállapodás kifejezetten előírja, a Prima Press honlapjának bizonyos zónáira vonatkozó kiegészítő Feltételek, a Prima Press honlapokon megjelenített sajátos „Törvényes értesítés” vagy szoftver engedély vagy anyag, ezen Feltételek az Ön és Prima Press között létrejött teljes megállapodást képezik a Prima Press honlapok használatára vonatkozóan. Jelen Feltételek módosítására kizárólg ezen az oldalon posztolt felülvizsgálat adhat helyet.

 

14. Bizalmassági emlékeztető

Védje személyes adatait azáltal, hogy soha nem ajánl fel hitelkártyát, társadalombiztosítási számot, bankszámlaszámot vagy bármilyen más személyes információt a potenciális ügynökségeknek. Prima Press teljes mértékben elkötelezett a lehető legbiztonságosabb környezet megteremtésében a munkahelyek keresése és a karrier menedzsment területén. Mindezek ellenére, lehetséges, hogy csalárd álláslehetőségeket talál on-line állások keresése során, vagy a feladó e-mail címét meghamisítását követően elektronikus levelet küldenek Önnek, hogy azt a látszatot keltsék, hogy az e-mail tőlünk érkezett. Ilyen jellegű tevékenységek a felhasználási feltételek megszegését képezik, amely büntetőjogi felelősségre vonással jár. Ezen platform Adatvédelmi politikával rendelkezik. Ezen feltételek Ön és a Prima Press között létrejött megállapodást képezik, és Ön által elfogadottnak minősülnek, mihelyt Ön használja a platformot vagy hozzáfér a platformhoz, illetve használja annak szolgáltatásait. Amennyiben Ön nem fogadja el a fent említett feltételeket, ne használja a platformot és a Prima Press szolgáltatásait. Prima Press bármikor felülvizsgálhatja feltételeket, és frissített verziót tehet közzé a platformon. Javasoljuk Önnek, hogy időszakosan látogassa meg ezt az oldalt, hogy megvizsgálhassa a legújabb feltételeket, mivel azok kötelező jellegűek Ön számára. Azon felhasználók, akik ezen feltételeket megszegik, számolhatnak a Prima Press honlaphoz való hozzáférésük és felhasználási joguk felfüggesztésével vagy megszüntetésével, a Prima Press belátása szerint.

Ezen szerződési feltételek 2019.10.01-én kerültek frissítésre.

(a román és magyar nyelvű változat közti eltérések esetén, a román változat mérvadó)

 

-------------------------------------------------------------------------

 

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

 

1. Definiții:

1.1."Prima Press" înseamnă S.C. PRIMA PRESS S.R.L., cu sediul în Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gábor nr. 55., judeţul Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/274/1999, având CUI 12212848, E-mail: info@joallas.ro.

1.2. "Client" înseamnă compania, firma sau organizația care acționează în calitate de angajator de personal (în sens larg), inclusiv o agenție pentru ocuparea forței de muncă sau o companie de recrutare care a înființat un cont pe platformă, pentru a utiliza Serviciile.

1.3. "Candidat" înseamnă un utilizator care a configurat un cont pe platformă pentru a se aplica la ofertele de locuri de muncă și pentru a se angaja într-un raport de muncă cu un client înregistrat.

1.4. "Confirmarea comenzii" înseamnă confirmarea achiziționării de pe platformă al unuia sau mai multor servicii.

1.5. "Servicii" înseamnă serviciile de recrutare online oferite de Prima Press prin intermediul Platformei, precum și serviciile de promovare social media.

1.6. "Condiții" înseamnă dispozițiile cuprinse în prezenta Termeni și condiții generale.

1.7. "Platformă" înseamnă www.joallas.ro, și include, fără limitare, conținutul, bazele de date, software-ul, codul și grafica.

 

2.      Servicii oferite prin intermediul Platformei

2.1. Pentru Clienți:

2.1.1. Utilizare demo

Clientul poate posta gratuit locuri de muncă pe platformă(numai anunțuri online jóállás.ro) pana la data de 31.10.2019. În cadrul acestei utilizări Clientul poate utiliza funcții de acces limitate, care sunt: ​​crearea de utilizatori noi, crearea de noi joburi, căutarea candidaților,solicitarea actualizărilor profilului.

Ulterior expirării versiunii Demo, ocazional, pentru promovarea Serviciilor , Prima Press poate oferi Clienților servicii gratuite sau la preț redus, promoțional.

2.1.2. Acces total

După expirarea utilizării demo, Clientul poate decide păstrarea contului și continuarea cu un acces total sau ștergerea acestuia. În cadrul accesului total, pe lângă cele de utilizare demo, Clientul beneficiază de următoarele servicii: postările clientului vor primi o mai mare proeminență în listările de locuri de muncă și pot fi utilizate criterii de potrivire pentru candidații, poate alege dintre pachetele (fixe și sau individualizate) existente pe platformă. Orice înregistrare a locurilor de muncă va rămâne activ până la data expirării lor sau în cazul în care Clientul o șterge. Accesul total acordă acces la funcția coșului de cumpărături.

2.1.3. Promoții social media (print și online)

Promoțiile de social media includ campanii de social media la comanda Clientului, respectiv Prima Press promovează postul de lucru specific al Clientului pe canalele media disponibile Prima Press. Clientul solicită o promoție de social media prin intermediul unei facturi pro forma și imediat ce Clientul a finalizat plata, promoția începe și se emite factura fiscală.

2.2. Pentru Candidați:

Candidații își pot crea cont de utilizator doar dacă au la data creării contului cel puțin vârsta de 16 ani. Accesarea platformei și utilizarea serviciilor nu este permisa persoanelor sub 16 ani. Serviciile platformei pot fi utilizate de orice Candidat care are un cont/profil înregistrat pe platformă și constau în: crearea CV-uri, accesare informații utile pentru candidați, promovare contra cost. Candidații care decid înregistrarea unui cont pe platformă este în cunoștință de cauză își dau consimțământul pentru partajarea informațiilor create din CV-uri/altor documente, detaliilor de contact ale lor cu Clientul (vezi în acest sens Politica de confidențialitate). Candidatul poate decide oricând ștergerea contului de pe platforma Prima Press.

 

3. Norme contractuale pentru Clienți

3.1. Serviciile vor fi furnizate în conformitate cu aceste Condiții. Pentru a putea utiliza Serviciile, Clienții trebuie să creeze un cont pe Platformă. Serviciile nu constituie o ofertă de către Prima Press, care astfel își rezervă dreptul, în propria sa discreție absolută, de a refuza să ofere Serviciile oricărei persoane sau organizații.

3.2. Prin crearea unui cont pe Platformă, Clientul acceptă prezentele Condiții.

3.3. Prima Press va efectua Serviciile folosind informațiile și criteriile furnizate de Client. Este responsabilitatea Clientului să furnizeze informații corecte și actualizate.

3.4. Clientul se obligă să nu includă în postările sale pentru joburi orice material care este ilegal, defăimător, ofensator, fraudulos, violent, discriminatoriu, obscen sau sexual, care poate afecta negativ Prima Press sau reputația Prima Press.

3.5. Pentru oricare dintre serviciile online, plata se face online, prin sistem de plată online oferit de partenerul Prima Press. În momentul efectuării plății prin sistemul online, în contul Clientului se generează o factură cu serviciile achitate.

3.6. Plățile online vor fi supuse termenilor și condițiilor partenerului care asigură sistemul online de plată.

3.7. Prima Press poate adăuga, modifica sau întrerupe oricare dintre Servicii, la discreția sa absolută. Cu toate acestea, aceasta nu va afecta nicio confirmare a comenzii convenită înainte de orice modificare sau retragere a Serviciului respectiv.

3.8. Prima Press își rezervă dreptul de a modifica unilateral, fără notificare prealabilă prețurile, comisioanele și / sau aceste condiții, cu condiția ca nici o modificare să nu aibă efect retroactiv. Plata prețului serviciilor se efectuează online, prin intermediul serviciului euplătesc.ro, Clientul primind confirmarea plății și factura fiscală aferentă prin căsuța sa poștală de pe platformă.

3.9. Fără a aduce atingere oricărui alt remediu, Prima Press poate închide contul Clientului și accesul la Servicii, cu efect imediat în caz de încălcare a acestor Condiții de către Client.

3.10. Prima Press își rezervă dreptul, la propria sa discreție absolută, de a închide orice cont oricând, fără motiv. Exemple de conturi care pot fi închise includ, dar nu se limitează la:

 • Clienții care nu au furnizat date complete de contact sau precise sau despre companie.
 • Clienții pe care Prima Press îi consideră că acționează necorespunzător sau ilegal.
 • Clienții care utilizează platforma pentru a face publicitate altor site-uri web, servicii, companii și / sau oportunități de afaceri în orice parte a postului vacant sau în orice parte a site-ului, altele decât cele permise.
 • Clienții care utilizează Serviciile în mod nerezonabil, așa cum consideră Prima Press.

3.11. Clientul este de acord să utilizeze Platforma și Serviciile cu „bună-credință”, adică pentru a posta joburi autentice, care oferă atât detalii adecvate cât și corecte. De asemenea, Clientul este de acord că orice abuz asupra Serviciilor, a Platformei sau a acestor Condiții poate duce la eliminarea accesului Clientului la Servicii, prin închiderea contului său.

3.12. Toate drepturile de proprietate intelectuală și conexe referitoare la Serviciile și / sau Platformă aparțin Prima Press sau oricărei terțe persoane de la care aceste drepturi sunt licențiate. Clientul nu poate reproduce, copia, modifica, adapta, publica, transmite, distribui sau exploata în orice mod comercial orice material care face obiectul unor astfel de drepturi de proprietate intelectuală.

3.13. Prima Press nu poate garanta că Platforma și / sau Serviciile vor fi disponibile în orice moment; ori că acestea nu vor avea erori, viruși și / sau alte aplicații dăunătoare; ori că Serviciile vor genera orice aplicații, răspunsuri sau rezultate. Este responsabilitatea Clientului să-și protejeze calculatoarele împotriva oricăror viruși și malware.

3.14. Aceste Condiții constituie întregul acord și înțelegere între Prima Press și Client. În măsura maximă permisă de lege, prezentele Condiții exclud orice prevedere statutară, contractuală, legală supletivă în raportul dintre Prima Press și Client.

3.15. Răspunderea Prima Press se limitează la prețul plătit sau care va fi plătit de către Client pentru Servicii. În niciun caz, Prima Press nu va fi răspunzător pentru pierderi directe, indirecte sau speciale, care rezultă sau pentru orice pierdere de profit, venituri, dobândă.

3.16. Dacă orice clauză sau o parte a unei clauze este considerată ca fiind invalidă sau neaplicabilă, aceasta nu va afecta valabilitatea sau executarea clauzelor rămase.

3.17. Notificările adresate Prima Press vor fi trimise prin e-mail la info@joallas.ro, iar notificările către Client sunt transmise prin e-mail la adresa furnizată la constituirea contului Clientului.

3.18. Din când în când Prima Press va contacta clienții pentru a evalua serviciul pe care îl primesc și pentru a promova servicii și produse. Prima Press monitorizează din când în când calitatea posturilor vacante pentru a oferi un serviciu mai bun Clienților.

3.19. Prezentele Condițiile sunt reglementate de legislația română, iar părțile se supun jurisdicției exclusive a instanțelor competente de la sediul Prima Press.

 

4.       Căutare de profil - Anunțuri de locuri de muncă

4.1. Prin trimiterea unui post vacant pe platformă, Clientul autorizează Prima Press să posteze o astfel de post vacant și să prezinte Candidaților clasificați de Prima Press în conformitate cu criteriile Clientului (dacă există).

4.2. Clientul este responsabil pentru conținutul postului vacant și va compensa Prima Press împotriva oricărei reclamații, pierderi, răspunderi, cheltuieli și / sau daune („Pierderi”) în legătură cu aceasta.

4.3. Clientul include în fișa postului toate informațiile cerute de legislația română aplicabilă sau de dreptul național / internațional (sub rezerva rezidenței sale legale) și cel puțin următoarele informații:

4.3.1. Orice calificare și / sau autorizație cerută de lege sau de oricare organism profesional relevant.

4.3.2. Dacă sunt incluse informații referitoare la salarizare, fișa postului trebuie să includă și natura muncii, locația, experiența minimă, instruirea și / sau calificările necesare pentru ca solicitantul să obțină o astfel de salarizare.

4.3.3. Răspunsurile solicitanților vor fi notificate de către Prima Press prin mesagerie/e-mail, fără filtrări și clasări. Clientul este responsabil pentru verificarea informațiilor conținute în răspunsurile solicitanților, iar Prima Press nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul unei astfel de aplicații. În special, dar fără limitare, Clientul este responsabil pentru verificarea identității solicitantului, a eligibilității la muncă, a experienței, a instruirii, a calificărilor și a autorizației cerute de Client, de lege sau de orice organism profesional relevant pentru postul vacant.

4.3.4. Toate relațiile ulterioare dintre Client și Candidat legătură cu răspunsul acestuia din urmă la postarea locul de muncă sunt responsabilitatea Clientului, iar Prima Press nu își asumă nicio răspundere.

4.3.5. Clientul va respecta toate normele legale aplicabile, inclusiv fără limitare: legislația muncii și cele privind protecția datelor personale, egalitatea și protecția cetățenilor europeni care lucrează în străinătate. Prin trimiterea unei posturi vacante pe Platformă, Clientul confirmă că, conținutul postului vacant respectă aceste reglementări. Clientul va despăgubi Prima Press împotriva pierderilor în legătură cu acestea.

4.3.6. Clientul nu trebuie să posteze niciun post vacant în cazul în care:

 • există un risc pentru sănătatea și siguranța oricărui Candidat la locul unde urmează să fie efectuată lucrarea, cu excepția cazului în care Clientul se angajează să informeze candidații despre aceste riscuri și despre măsurile luate pentru să prevină sau să controleze astfel de riscuri;
 • postul implică lucrul cu persoane vulnerabile, inclusiv fără limitare persoanele sub 18 ani sau persoanele care au nevoie de îngrijire și atenție din cauza bătrâneții, a infirmității sau a altor circumstanțe, cu excepția cazului în care Clientul se angajează , pentru candidatul care urmează să fie plasat, (i) să obțină copii ale oricăror calificări relevante sau autorizații ale candidatului; (ii) să ia toate celelalte măsuri rezonabile practicabile, inclusiv respectând fără limitare toate legile, codurile de bune practici și orientările relevante emise de autoritățile relevante, pentru a confirma că Candidatul este sau nu potrivit pentru postul în cauză.

4.3.7. Prima Press își rezervă dreptul, la propria sa discreție, fără motivare expresă, de a elimina postările care nu respectă prezentele condițiie. Exemple de postări care pot fi eliminate, dar nu se limitează la: cele pe care Prima Press le consideră ilegale, necorespunzătoare sau frauduloase, pe cele care direct sau indirect solicită taxe, pe cele care fac publicitate Clienților, rețelelor de marketing, cele care fac reclamă site-urilor web, serviciilor, afacerilor, oportunităților de afaceri și / sau detaliilor de contact ai Clienților sau terțelor persoane, etc.

4.3.8. Este interzis cesionarea sau transmiterea prin orice mod a ofertelor de muncă, fără permisiunea expresă a Prima Press.

4.3.9. Accesul la Platformă poate fi utilizat de Clienți numai în scopuri de recrutare. Utilizarea Platformei în scopurile de marketing sau vânzare directă către candidați este interzisă și va duce la suspendarea contului.

 

5. Pachetul Acces total

Cu serviciul Acces total, puteți primii postări premium pe platformă, deasemenea puteți alege dintre pachetele de servicii. Toate beneficiile sunt disponibile în perioada valabilității pachetului de servicii. Plata serviciilor se face exclusiv în mod electronic prin card bancar.  Pentru serviciile plătite, veți primi o factură proforma/factură fiscală care se generează automat după înregistrarea și confirmarea plății, în contul dvs.

 

6. Termeni si condiții de utilizare

Această pagină prezintă Termenii și condițiile de utilizare („Termeni”) în baza cărora (dvs.) puteți utiliza platforma și serviciile furnizate. Acești Termeni constituie un acord obligatoriu între dvs. și compania Prima Press care operează platforma și sunt considerați acceptate de dvs. de fiecare dată când utilizați sau accesați platforma. Dacă nu acceptați Termenii menționați aici, nu utilizați platforma și serviciile oferite. Platforma Prima Press include Servicii Prima Press. Serviciile Prima Press sunt definite ca fiind aplicațiile și serviciile oferite de Prima Press, incluzând un serviciu online de postare și căutare a posibilităților de angajare și inclusiv orice aplicație accesată prin intermediul platformei Facebook și / sau a oricărei alte interfețe mobile sau de altă natură care vă permite să accesați o astfel de aplicație (colectiv, „Serviciile Prima Press”). Platforma Prima Press le permite utilizatorilor să creeze profiluri individuale, care pot include informații personale („profiluri”) și să facă publice aceste profiluri sau aspecte ale acestora. În plus, Prima Press poate colecta informații despre dvs. de pe site-urile web disponibile public și poate utiliza aceste informații pentru a crea un profil sau a le adăuga la un profil existent. Prima Press poate revizui acești Termeni în orice moment, publicând o versiune actualizată pe această pagină. Ar trebui să vizitați periodic această pagină pentru a examina cei mai actuali Termeni, deoarece sunt obligatorii pentru dvs. Utilizatorii care încalcă acești Termeni pot avea accesul și utilizarea platformei suspendate sau încetate, la discreția Prima Press. Trebuie să aveți vârsta de 16 ani sau mai mare pentru a vizita sau utiliza platforma în orice mod și, dacă aveți vârsta sub 18 ani, așa cum este definită în jurisdicția dvs., trebuie să folosiți platforma sub supravegherea unui părinte, a unui tutor legal sau a unui alt adult responsabil. Deși încercăm să ne asigurăm funcționarea optimă și continuă a platformei, internetul nu este un mediu inerent stabil, sigur, și pot apărea în orice moment erori, omisiuni, întreruperi ale serviciului și întârzieri. Nu acceptăm nicio răspundere care rezultă din astfel de erori, omisiuni, întreruperi sau întârzieri sau orice obligație sau responsabilitate în curs de a opera platforma (sau orice altă parte a acestuia) sau de a furniza serviciul oferit pe acesta.

6.1.Utilizarea conținutului Prima Press

Conținutul platformei Prima Press, cum ar fi design-uri, text, grafică, imagini, video, informații, logo-uri, pictograme pentru butoane, software, fișiere audio și alte conținuturi Prima Press (colectiv, „Conținut Prima Press”), sunt protejat sub copyright, marcă comercială și alte legi. Tot conținutul Prima Press este proprietatea Prima Press sau a licențiatorilor săi. Compilarea (însemnând colecția, aranjarea și asamblarea) a întregului conținut de pe site-ul Prima Press este proprietatea exclusivă a Prima Press și este protejată de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi. Utilizarea neautorizată a conținutului Prima Press poate încălca aceste legi și / sau reglementările și statutele de comunicare aplicabile și este strict interzisă. Trebuie să păstrați toate drepturile de autor, marca comercială, marca de serviciu și alte notificări de proprietate conținute în Conținutul original Prima Press pe orice copie autorizată pe care o faceți din Conținutul Prima Press. Orice cod pe care Prima Press îl creează pentru a genera sau afișa orice conținut Prima Press sau paginile care alcătuiesc orice site Prima Press este, de asemenea, protejat de drepturile de autor Prima Press și nu puteți copia sau adapta un astfel de cod. Sunteți de acord să nu vindeți sau să modificați Conținutul Prima Press sau să reproduceți, să afișați, să efectuați în mod public, să distribuiți sau să utilizați altfel conținutul Prima Press în niciun fel în scop public sau comercial, în legătură cu produse sau servicii care nu sunt cele a site-ului Prima Press, în orice altă manieră care poate provoca confuzie în rândul consumatorilor, care dezamăgește sau discredită Prima Press sau autorizații săi, care diluează puterea Prima Press sau a proprietăților sale de licență sau care, în caz contrar, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale Prima Press. De asemenea, sunteți de acord să nu folosiți în niciun alt mod conținutul Prima Press. Orice cod pe care Prima Press îl creează pentru a genera sau afișa orice conținut Prima Press sau paginile care alcătuiesc orice aplicație sau serviciu este, de asemenea, protejat de drepturile de autor Prima Press și nu puteți copia sau adapta un astfel de cod.

6.2. Utilizarea serviciilor Prima Press

Postarea postului de muncă, baza de date de profil („Baza de date cu profil Prima Press”) și alte caracteristici ale site-ului Prima Press pot fi utilizate numai de către persoane care caută un loc de muncă și / sau informații despre carieră și prin recrutarea agențiilor sau agențiilor temporare care caută candidați / angajați. Utilizarea dvs. de servicii Prima Press este, de asemenea, supusă oricărui alt contract pe care îl puteți avea cu Prima Press. În cazul unui conflict între acești Termeni și orice contract pe care îl aveți cu Prima Press, condițiile contractului dvs. vor prevala. Termenul „post”, așa cum este utilizat aici, înseamnă informații pe care le trimiteți, publicați sau afișați pe un site Prima Press. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității contului, a profilului și a parolelor dvs., după caz. Nu puteți partaja parola dvs. sau alte informații de acces la cont cu alte părți, temporar sau permanent, și veți fi responsabil pentru toate utilizările numelui dvs. de utilizator și a parolei dvs., indiferent dacă este autorizat sau nu de către dvs. Sunteți de acord să notificați imediat Prima Press orice utilizare neautorizată a contului, profilului sau parolei dvs. Toți utilizatorii Prima Press sunt de acord să nu: (a) să transmită, să posteze, să distribuie, să stocheze sau să distrugă materiale, inclusiv fără limitare conținutul Prima Press, cu încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la legile sau reglementările care reglementează colectarea, prelucrarea sau transferul informațiilor personale sau cu încălcarea politicii de confidențialitate Prima Press; (b) ia orice măsură care impune o încărcătură nejustificată sau disproporționat de mare pe infrastructura site-ului Prima Press; (c) să folosească orice dispozitiv pentru a naviga sau a căuta pe site-ul general sau alte instrumente aprobate de Prima Press; (d) utilizează orice metodă de extragere a datelor, roboți sau metode de colectare sau extragere a datelor similare; (e) încalcă sau încearcă să încalce securitatea oricărui site Prima Press, inclusiv încercarea de a sonda, a scana sau a testa vulnerabilitatea unui sistem sau a unei rețele sau de a încălca măsurile de securitate sau de autentificare; (f) să creeze orice antet de pachete TCP / IP sau orice parte din informațiile antetului în orice postare de e-mail sau grup de știri; (g) decompilează orice părți ale site-ul Prima Press; (h) să copieze în orice mod orice conținut Prima Press sau informații disponibile de pe site-ul Prima Press, inclusiv oferte de muncă expirate, altele decât cele permise de acești Termeni; (i) cadru sau link către orice conținut Prima Press sau informații disponibile de pe site-ul Prima Press, cu excepția cazului în care sunt permise de acești Termeni; (j) postează orice conținut sau material care promovează sau susține informații false sau înșelătoare sau activități ilegale, sau avizează sau furnizează informații instructive despre activități ilegale sau alte activități interzise de acești Termeni, cum ar fi fabricarea sau cumpărarea de arme ilegale, încălcarea vieții private a cuiva, furnizarea sau crearea de viruși informatici sau de piratare; (k) să posteze orice profil sau profil sau să aplice pentru orice post în numele unui partid; (l) să împărtășească cu un terț orice acreditare de conectare la platformă; (m) acceseze date care nu sunt destinate pentru dvs. sau vă conectați la un server sau un cont la care nu sunteți autorizat să accesați; (n) posteze pe platformă orice informații biografice incomplete, false sau inexacte sau informații biografice false; (o) postează conținut care conține pagini de acces restricționate sau cu parolă sau pagini sau imagini ascunse; (p) solicită parole sau informații personale de identificare de la alți Utilizatori; (r) șterge sau modifică orice material postat de orice altă persoană sau entitate; (q) hărțuirea, incită la hărțuire sau pledează pentru hărțuirea oricărui grup, companie sau persoană fizică; (s) să trimiteți e-mail sau e-mail nesolicitat, să efectuați apeluri telefonice nesolicitate sau să trimiteți faxuri nesolicitate care să promoveze și / sau să publice produse sau servicii oricărui Utilizator sau să contactați orice utilizator care a solicitat în mod special să nu fie contactat de către dvs.; (t) încercarea de a interfera cu serviciul oricărui Utilizator, gazdă sau rețea, inclusiv, fără limitare, prin intermediul mijloacelor de trimitere a unui virus pe site-ul Prima Press, supraîncărcare, „inundare”, „spaming”, „mailbombing” sau „crash” „; (u) să promoveze sau să aprobe o copie ilegală sau neautorizată a operei protejate de drepturi de autor ale unei alte persoane, cum ar fi furnizarea sau punerea la dispoziție a unor programe de computer piratate sau link-uri către acestea, furnizarea sau punerea la dispoziție a informațiilor pentru a evita dispozitivele de protecție a copiilor instalate sau fabricate sau furnizarea sau punerea la dispoziție a muzicii piratate sau a altor media sau link-uri către muzică piratată sau alte fișiere media; (v) să utilizeze Serviciile Prima Press pentru orice scop ilicit sau orice activitate ilegală, sau să posteze sau să trimită orice conținut, profil sau postare la locul de muncă care este defăimător, calomnios, implicit sau explicit jignitor, vulgar, obscen, amenințător, abuziv, plin de ură , rasist, discriminatoriu, cu un caracter amenințător sau care poate provoca supărare, incomoditate, anxietate sau ar putea provoca hărțuire oricărei persoane sau include orice legături cu materiale pornografice, indecente sau sexuale explicite de orice fel, după cum este stabilit de discreția lui Prima Press . Încălcarea securității sistemului sau a rețelei poate duce la răspundere civilă și / sau penală. Prima Press va cerceta evenimentele care pot implica astfel de încălcări și pot implica și vor coopera cu autoritățile de aplicare a legii în urmărirea utilizatorilor care sunt implicați în astfel de încălcări. Pentru clienții cu reședința fiscală într-un stat membru al UE, în afară de reședința fiscală a Prima Press, pe site-ul VIES se efectuează un cod de înregistrare TVA (taxa pe valoarea adăugată) (http: //ec.europa. EU / taxation_customs / VIES /). Dacă codul de TVA este considerat valid, serviciile vor fi facturate fără TVA. În cazul în care codul de TVA este considerat invalid, serviciile vor fi facturate cu 19% TVA (cota TVA în România). Vă rugăm să ne contactați la adresa info@joallas.ro pentru orice neconcordanțe legate de înregistrarea TVA și facturare.

6.3. Condiții suplimentare aplicabile Clienților

Clientul este singurul responsabil pentru postările sale pe platforma Prima Press. Prima Press nu este considerat a fi o agenție și nu va fi responsabil pentru nicio decizie de angajare, indiferent de motiv, luată de Client care postează locuri de muncă. Înțelegeți și recunoașteți că dacă desființați contul dvs., toate informațiile contului dvs. de la Prima Press, inclusiv profilele încărcate ca private, contactele de rețea vor fi șterse din bazele de date Prima Press. Informațiile pot continua să fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp, din cauza întârzierilor în propagarea acestei ștergeri prin serverele web Prima Press. Veți utiliza toate serviciile Prima Press în conformitate cu toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și veți acționa în conformitate cu Regulamentul general european privind protecția datelor.

6.4. Înregistrări de locuri de muncă

O înregistrare de locuri de muncă nu poate conține: (a) hyperlink-uri, altele decât cele autorizate în mod special de Prima Press; (b) cuvinte cheie înșelătoare, nelegitibile sau „ascunse”, cuvinte cheie repetate sau cuvinte cheie care nu au relevanță pentru oportunitatea de a fi prezentată, astfel cum este stabilit în Prima Press discreție rezonabilă; (c) numele, logo-urile sau mărcile comerciale ale companiilor neafiliate, altele decât cele ale dvs., cu excepția cazurilor în care Prima Press și-a dat acordul în mod expres; (d) mai multe locuri de muncă sau fișa postului, mai multe locații sau mai multe categorii de locuri de muncă, cu excepția cazului în care produsul permite acest lucru; (e) informații inexacte, false sau înșelătoare; (f) materiale sau link-uri către materiale care exploatează oamenii în mod sexual, violent sau de altă natură sau solicită informații personale de la oricine are vârsta sub 18 ani; (g) datele de contact care îi conduc pe candidați să își trimită profilurile în altă parte decât platforma Prima Press. Nu puteți utiliza serviciile dvs. Prima Press pentru: (a) să postați locuri de muncă într-o manieră care nu respectă legile locale, naționale și internaționale aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la legile privind munca și ocuparea forței de muncă, protecția cetățenilor care lucrează în străinătate, oportunități egale de angajare și cerințe de eligibilitate pentru angajare, confidențialitate a datelor, acces și utilizare la date și proprietate intelectuală; (b) să posteze locuri de muncă care necesită cetățenia unei anumite țări sau reședință permanentă legală într-o țară ca o condiție de angajare, cu excepția cazului în care se impune altfel pentru a se conforma legii, reglementărilor, ordinului executiv sau contractului național, federal, de stat sau local. ; (c) posturi de post care includ orice cerință sau criteriu care nu este o cerință reală și legală a postului postat; (d) postează locuri de muncă sau alte reclame pentru concurenții Prima Press sau postează locuri de muncă sau alt conținut care conține link-uri către orice site competitiv cu Prima Press; (e) vinde, promovează sau face publicitate de produse sau servicii (altele decât cele legate de site-ul Prima Press); (f) postează orice franciză, schemă piramidală, „apartenență la club”, distribuire, oportunitate de marketing pe mai multe niveluri sau acord de agenție reprezentant de vânzări; (g) postează orice oportunitate de afaceri care necesită o plată anticipată sau periodică sau necesită recrutarea altor membri, subdistribuitori sau sub-agenți; (h) postează orice oportunitate de afaceri pentru care se plătește comision; (i) să promoveze orice oportunitate care nu reprezintă un loc de muncă de bună credință, care este indicat, în general, de orice lege sau regulament relevant; (j) face publicitate de servicii sexuale sau caută angajați pentru locuri de muncă sexuale; (k) solicită utilizarea unor părți ale corpului uman sau donarea unor părți umane, inclusiv, fără limitare, servicii de reproducere, cum ar fi donarea de ouă și surogat; (l) să promoveze o anumită religie; (m) posturi de muncă situate în țări supuse sancțiunilor economice ale organizațiilor internaționale și / sau europene și / sau ale SUA; (n) posturi care solicită solicitantului să furnizeze informații referitoare la (i) originea rasială sau etnică (ii) credințele politice (iii) credințele filozofice sau religioase (iv) apartenența la un comerț uniune (v) sănătate fizică sau psihică (vi) viață sexuală (vii) săvârșirea infracțiunilor sau procedurilor penale sau (vii) vârstă. Prima Press își rezervă dreptul de a elimina orice postare sau conținut de locuri de muncă de pe platformă, care, în exercitarea rezonabilă a discreției Prima Press, nu respectă Termenii de mai sus sau dacă este publicat un conținut pe care Prima Press consideră nu este în interesul lui Prima Press. Dacă în orice moment în timpul utilizării Serviciilor Prima Press, ați făcut o prezentare greșită a faptului către Prima Press sau în altă parte Prima Press înșelat în ceea ce privește natura activităților dvs. de afaceri, Prima Press va avea motive să vă înceteze utilizarea serviciilor Prima Press.

6.5. Baza de date

Utilizarea bazei de date a platformei de către clienți: Veți utiliza baza de date așa cum este prevăzut în acești Termeni și în orice contract pe care îl aveți cu Prima Press, precum și în conformitate cu toate legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor și sunteți de acord să nu dezvăluiți mai departe niciuna dintre datele din baza de date către terți, cu excepția cazului în care sunteți o agenție de recrutare autorizată, agenție de angajare, angajare temporară sau altă agenție sau recrutor corporativ care utilizează profilul în mod explicit în scopuri de angajare. Veți lua măsuri fizice, tehnice și administrative pentru a proteja datele pe care le-ați obținut din baza de date împotriva pierderii, utilizării greșite, accesului neautorizat, divulgării, modificării sau distrugerii. Nu trebuie să partajați datele de autentificare ale bazei de date cu nicio altă parte. Baza de date a platformei nu va fi utilizată: (a) în alte scopuri decât ca agenție care caută angajați, inclusiv, fără a se limita la promoții, produse sau servicii publicitare pentru deținătorii de profiluri; (b) să efectueze apeluri telefonice sau faxuri nesolicitate sau să trimită mailuri, e-mail sau buletine informative nesolicitate deținătorilor de profil sau să contacteze orice persoană fizică, cu excepția cazului în care au fost de acord să fie contactați (numai în cazul în care dețineți acordul expres în acest sens al candidatului) sau (c) pentru a contacta candidații cu privire la târguri de carieră și oportunități de afaceri interzise de Termeni. Pentru a asigura o experiență sigură și eficientă pentru toți clienții noștri, Prima Press își rezervă dreptul de a limita cantitatea de date (inclusiv vizualizările profilului) care pot fi accesate de dvs. în orice perioadă de timp dată. Aceste limite pot fi modificate la discreția exclusivă a lui Prima Press din când în când.

6.6. Condiții suplimentare aplicabile candidaților

Când vă înregistrați pe platformă, vi se va cere să creați un cont și să furnizați anumite informații, inclusiv, fără limitare, o adresă de e-mail validă. Orice profil pe care îl trimiteți trebuie să fie precis și să vă descrie pe dvs., ca persoană individuală. Profilul necesită completarea câmpurilor standard. Recunoașteți și sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pentru forma, conținutul și acuratețea oricărui profil sau material conținut de acesta plasat de către dvs. pe platformă. Prima Press își rezervă dreptul de a oferi servicii către o terță parte pe baza preferințelor pe care le identifici cu ocazia înregistrării pe platformă și în orice moment ulterior. Înțelegeți și recunoașteți că dacă anulați contul dvs. toate informațiile din contului dvs., inclusiv profiluri, scrisori de intenție, chestionarele, etc. vor fi marcate ca șterse și vor fi șterse din bazele de date ale platformei. Informațiile pot continua să fie disponibile pentru o anumită perioadă de timp, din cauza întârzierilor în propagarea acestei ștergeri prin serverele web ale lui Prima Press. Dar, terții pot păstra copii salvate ale informațiilor dvs. Prima Press își rezervă dreptul de a vă șterge contul și toate informațiile dvs. după o durată semnificativă de inactivitate. Acceptarea acestor Termeni de serviciu înseamnă că ați citit și Politica de confidențialitate care parte din aceste condiții.

6.7. Alte dispoziții comune de utilizare clienților și candidaților

Toate informațiile, datele, textul, software-ul, muzica, sunetul, fotografiile, grafica, video, reclame, mesaje sau alte materiale trimise, postate sau afișate de către dvs. pe sau prin intermediul platformei sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei de la care a provenit acest conținut. Prin trimiterea, postarea sau afișarea acestui conținut acordați Prima Press o licență, transferabil, neexclusiv, cu dreptul de a utiliza, reproduce, adapta, distribui și publica acest conținut prin intermediul platformei. Prima Press își rezervă dreptul de a refuza acceptarea, postarea, afișarea sau transmiterea oricărui conținut, la propria sa discreție. Dacă postați un conținut în orice zonă publică a platformei permiteți oricărui utilizator să acceseze, să afișeze, să vizualizeze, să stocheze și să reproducă astfel de conținut. Prima Press poate revizui și elimina orice conținut al utilizatorului care încalcă aceste condiții, încalcă legile, regulile sau reglementările aplicabile, este abuziv, perturbator, ofensator sau ilegal sau încalcă drepturile sau dăunează sau amenință siguranța platformei. Pentru a-i proteja pe utilizatorii Prima Prima Press își rezervă dreptul de a restricționa numărul de e-mailuri sau alte mesaje pe care un utilizator le poate trimite altor utilizatori la un număr pe care Prima Press îl consideră potrivit la discreția sa.

 

7. Consecințele încălcării drepturilor de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală

Prima Press respectă proprietatea intelectuală a altora și solicităm utilizatorilor și partenerilor noștri să facă la fel. Publicarea, reproducerea, copierea, distribuirea, modificarea, afișarea publică sau performanța publică a operelor protejate de drepturi de autor neautorizate constituie o încălcare a dreptului de autor. Ca o condiție pentru utilizarea platformei, sunteți de acord să nu utilizați platforma pentru a încălca drepturile de proprietate intelectuală ale altora în niciun fel. Prima Press își rezervă dreptul de a desființa conturile oricărui utilizator și de a bloca accesul la platformă celor care încalcă drepturile de autor sau a altor drepturi de proprietate intelectuală ale altora, cu sau fără o notificare prealabilă și fără nicio răspundere față de utilizatorul în cauză.

 

8. Răspunderea Prima Press

Platforma oferă serviciile sale pentru (i) Clienții de a posta oportunități de muncă și de a căuta și evalua candidații la locurile de muncă și (ii) Candidați pentru a posta profiluri și de a căuta și evalua oportunități de muncă. Prima Press nu cenzurează înregistrările, inclusiv profilurile încărcate. Prima Press nu este implicat și nu controlează raportul efectiv dintre Clienți și Candidați. Drept urmare, Prima Press nu este responsabil pentru nici un conținut al vreunui utilizator, și nici de calitatea, siguranța sau legalitatea locurilor de muncă sau a profilurilor postate, de veridicitatea, exactitatea listărilor, capacitatea agențiilor de a oferi oportunități de angajare candidaților sau capacitatea candidaților pentru ocuparea unui loc de muncă. Prima Press nu este implicat în comunicările reale dintre utilizatori. Drept urmare, Prima Press nu are niciun control asupra exactității, fiabilității, exhaustivității sau a actualității profilurilor sau a conținutului utilizatorului încărcat pe platformă. Vă asumați toate riscurile asociate relației cu alți utilizatori cu care intrați în contact prin intermediul platformei. Ne așteptăm să utilizați cu prudență și bun simț atunci când utilizați platforma. Deoarece autentificarea utilizatorului pe Internet este dificilă, Prima Press nu poate și nu confirmă faptul că fiecare utilizator este cine pretinde că este. Deoarece nu suntem și nu putem fi implicați în relațiile dintre utilizatori și nici nu putem controla comportamentul participanților pe platformă, în cazul în care aveți o dispută cu unul sau mai mulți utilizatori, renunțați față de Prima Press (și agenți și angajații săi) la orice cerere privind creanțe și daune-interese de orice fel și natură, care rezultă din astfel de dispute. Utilizarea platformei și a conținutului Prima Press este pe propriul dvs. risc. Prima Press nu poate garanta și nu promite niciun rezultat specific în urma utilizării platformei. Prima Press te încurajează să păstrezi o copie de rezervă a oricărui conținut pe care încarci pe platformă. În măsura permisă de lege, în niciun caz Prima Press nu va fi responsabil pentru ștergerea, pierderea sau modificarea neautorizată a niciunui astfel de conținut.

 

9. Renunțarea la garanție. Limitarea răspunderii

Prima Press nu garantează și nu răspunde că platforma și sau vreun serviciu oferit prin aceasta să funcționeze fără erori sau că serverele Prima Press sunt lipsite de viruși informatici sau alte mecanisme dăunătoare. Prima Press nu oferă garanții cu privire la acuratețea, fiabilitatea, exhaustivitatea sau actualitatea conținutului, serviciilor, software-ului, textului, graficelor și link-urilor Prima Press.

Prima Press, furnizorii săi sau orice terți menționați pe platformă nu sunt responsabili pentru nici o daună (inclusiv, fără limitare, daune incidentale și consecințe, profituri pierdute, sau daune rezultate din pierdere de date, oportunitate de angajare pierdută) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a folosi platforma și conținutul acesteia.

 

10. Link-uri către alte site-uri

Site-urile Prima Press conțin link-uri către site-uri web terțe. Aceste link-uri sunt furnizate numai ca o comoditate pentru dvs. și nu ca o aprobare de către Prima Press a conținutului de pe astfel de site-uri terțe. Prima Press nu este responsabil pentru conținutul site-urilor terțe legate și nu garantează conținutul sau exactitatea materialelor de pe astfel de site-uri terțe. Dacă decideți să accesați site-urile web ale unei terțe părți, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc.

 

11.  Fără revânzare sau utilizare comercială neautorizată

Sunteți de acord să nu revindeți și să nu cesionați drepturile sau obligațiile dvs. născute pe baza prezentelor condiții. De asemenea, sunteți de acord să nu faceți nicio utilizare comercială neautorizată a platformei.

 

12.  Dispoziții finale

Orice software descărcat de pe orice site Prima Press este supus în continuare legilor românești privind controlul exporturilor și nu poate fi descărcat sau exportat altfel sau reexportat (i) în (sau către un resortisant sau rezident al) Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iranul, Siria sau orice altă țară căreia SUA sau UE au angajat mărfuri sau (ii) oricărei persoane sau entități de pe lista Departamentului de Trezorerie a UE și / sau a Departamentului Trezoreriei SUA cu funcția de resortisanți special desemnați sau Tabelul de refuz al Departamentului pentru Comerț al SUA. Comenzi. Prin descărcarea sau folosirea unui astfel de software, Dvs. reprezentați și garantați că nu sunteți localizat, sub controlul sau naționalul sau rezidentul vreunei țări, persoane sau entități din această listă. Acești Termeni sunt reglementați de legile de fond interne ale României, fără respectarea principiilor sale de conflict de legi. Jurisdicția pentru orice creanță care rezultă din acest acord revine exclusiv instanțelor competente de la sediul Prima Press. În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată nulă de orice instanță cu jurisdicție competentă, nulitatea acestei dispoziții nu va afecta valabilitatea celorlalte prevederi ale acestor Termeni, care vor rămâne în vigoare deplină și efect. Nicio renunțare la vreun termen din acești Termeni nu va fi considerată o renunțare ulterioară sau continuă la acest termen sau la orice alt termen. În plus, nerespectarea de către Prima Press a vreunui termen din acești Termeni nu va fi considerată o renunțare la un astfel de termen sau nu afectează capacitatea Prima Press de a aplica acest termen în orice moment în viitor. Cu excepția cazului în care se prevede în mod expres într-un acord suplimentar, Termeni suplimentari pentru anumite zone ale site-urilor Prima Press, o „Notificare legală” particulară sau licență software sau material pe pagini particulare pe Site-urile Prima Press, acești Termeni constituie întregul acord între Tu și Prima Press în ceea ce privește utilizarea site-urilor Prima Press. Nu se vor face nicio modificare a acestor Termeni, cu excepția unei postări revizuite pe această pagină.

 

13. Memento de confidențialitate

Protejați-vă informațiile personale, nu oferind niciodată card de credit, securitate socială, numere de cont bancar sau orice alte informații personale agențiilor potențiale. Prima Press este pe deplin dedicat să ofere cel mai sigur mediu posibil pentru a căuta locuri de muncă și managementul carierei. Cu toate acestea, este posibil să întâlniți oportunități de angajare frauduloase atunci când căutați locuri de muncă online sau puteți primi un e-mail fraudulos care a falsificat adresa de e-mail a expeditorului pentru a face să apară ca și cum ar veni de la noi. Astfel de practici reprezintă o încălcare a condițiilor de utilizare și pot reprezenta o încălcare care atrage răspunderea penală. Această platformă are o Politica de confidențialitate a informațiilor. Acești termeni constituie un acord între dvs. și Prima Press și sunt considerate acceptate de dvs. de fiecare dată când utilizați sau accesați platforma și utilizați serviciile sale. Dacă nu acceptați aceste condiții menționați mai sus, nu utilizați platforma și serviciile Prima Press. Prima Press poate revizui acești termeni în orice moment, publicând o versiune actualizată pe această platformă. Vă sfătuim să vizitați periodic această pagină pentru a examina cei mai actuali termeni, deoarece sunt obligatorii pentru dvs. Utilizatorii care încalcă acești termeni pot avea accesul și utilizarea site-urilor Prima Press suspendate sau încetate, la discreția Prima Press.

Acești termeni și condiții au fost actualizați la data de 01.10.2019.