Az erdélyi állásbisztró
Karbantartó

Munkakör leírása

A Haáz Rezső Múzeum 2022. december 14-én 11 órától versenyvizsgát hirdet a következő állás betöltésére:

 • SZAKKÉPZETT MUNKÁS, II. szakmai fokozat (középfokú végzettség), karbantartó feladatkörrel – meghatározatlan időre

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Kérés a versenyvizsgára való beiratkozáshoz
 • Személyi igazolvány másolata
 • Szakirányú végzetséget igazoló okiratok másolata
 • Munkakönyvi másolat, vagy igazolás, amivel bizonyítható a régiség
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Orvosi igazolás
 • Szakmai önéletrajz

A versenyvizsga üteme:

 • A jelentkezési iratcsomót 2022. december 12-én 13 óráig várjuk a múzeum titkárságán (Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 2-6. szám)
 • A versenyvizsgára jogosult személyek névsora 2022. december 13-án 10 órától lesz kifüggesztve a múzeum székhelyén
 • A versenyvizsga szakaszai: 2022. december 18-án 11 órától – írásbeli vizsga; 2022. december 19-én 10 órától – szóbeli vizsga.

 A versenyvizsgára megjelölt szakirodalom, valamint részletesebb információk beszerezhetők az intézmény titkárságán (0266-218375).

Elvárások

 • Középfokú/szakiskolai végzettség az alábbi területek valamelyikén szerzett szakképesítéssel: asztalos, villanyszerelő, elektrotechnikus, építőipari munkás
 • Kötelező szakmai tapasztalat: minimum 5 év
 • B kategóriájú jogosítvány birtoklása
 • Rugalmas munkaidőre való nyitottság és csapatmunkára való hajlandóság

Szakirodalom ismerete:

 • Zepeczaner Jenő (red.): Haáz Rezső Múzeum. Székelyudvarhely, 2005.
 • 319/2006. számú törvény (munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet szabályozó törvény)

Munkavégzés címe

Románia, Hargita, Székelyudvarhely Kossuth Lajos 29

A cégről röviden

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum az Erdély délkeleti részén elterülő Székelyföld központi részének, az egykori Udvarhelyszék néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti és természetrajzi múzeuma.

A jelenlegi közigazgatási beosztás szerint gyűjtőterülete Hargita megye nyugati részeit, vagyis a két Homoród, a Nagy- és Kisküküllő felső folyása menti területeket foglalja magába. E terület lakosságát a székelység képezi, amely a magyar nemzet legkeletibb csoportja (a csángókkal együtt). A nemzetiségi szempontból mozaikszerű összetételű Erdélyben is megmaradt tiszta magyar területnek.

A város tudományos-művelődési intézményeinek legrégebbike a Haáz Rezső Múzeum, ugyanakkor egyik legrégebbi Erdélyben is. A Gróf Bethlen János udvarhelyszéki főkapitány által alapított református kollégium könyvtárának első, 1797-ből fennmaradt leltárkönyve (Protocollum) a bizonyíték arra, hogy a könyvtár mellett már lerakták a régiség-, az érem- és az ásványtár alapjait. Ugyanakkor már létezett a fizikai-természetrajzi szertár, a csodás természeti ritkaságok, a klenódiumok, a támogatók címereinek, és a zászlók gyűjteménye. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcot követő katonai megszállás, a világháborúk viszontagságai jelentős károkat okoztak a gyűjteményekben, de lassú gyarapodásuk töretlen maradt.

Míg egyéb kezdeményezések terméketlenek maradtak, a Haáz Rezső (1883-1958) rajztanár által létrehozott népművészeti gyűjtemény közel négyezer tárgya megvetette az önálló múzeum alapjait. A gyűjtemény 1913-tól nyilvános és 1950-ben lett állami (rajoni) múzeum.

Állandó székházat csak 1968-ban kapott, amely 1978-ban az Állandó Képtár épületével bővült. Ekkorra már létrejött a Tompa László és a Tomcsa Sándor emlékszoba.

Újabb jelentős gyarapodásra a század utolsó évtizedéig kellett várni. 1990-ben újra egyesült a város muzeális jellegű, 76.000 kötetes Tudományos Könyvtárával - amelyből egykor a múzeum maga is kinőtt. Az intézmény, megszabadulva az ideológiai-politikai kötöttségektől, új fejlődési lehetőséget kapott 1994-ben, amikor visszakerülve a város fenntartásába, jogi személyiség, önálló intézmény lett.

A város döntéshozói a kisebbségi lét viszonyai között, felismerve a kulturális intézmények fontosságát, addig el nem képzelhető mértékben támogatták azokat. Tisztességes költségvetés mellett biztosították a fejlődés feltételeit. A Szejke-fürdőn megkapta az Orbán Balázs sírja előtti egyhektáros területet, melyen az 1972-től kezdődően felállított székelykapu-sor alkotja egy szabadtéri múzeum csíráit.

 

Videó